ОКБ Мечникова   ОКБ ім. Мечнікова

Від Консультації До Сучасних Методів Лікування

У відділенні проводиться повний спектр діагностичних та лікувальних процедур при захворюваннях ендокринних органів. Ви можете пройти ультразвукове дослідження щитовидної, паращитовидних залоз, новоутворень та лімфатичних вузлів шиї, з проведенням тонкоголкової аспіраційної пункційної біопсії (ТАПБ). У відділенні проводиться повний спектр гормональних досліджень із встановленням остаточного діагнозу. Крім стандартних методів лікування захворювань щитовидної та паращитовидних залоз (тиреоїд- та паратиреоїдектомія), ми впровадили сучасні методи малоінвазивної хірургії: ЛІТ зоба, органозберігаючі операції з мініінвазивним доступом та прекрасним косметичним ефектом. Це і комбінація субтотальних резекцій або гемітиреоїдектомій з ЛІТ зобу в протилежній частині, із збереженням функції щитовидної залози. Це мініінвазивні доступи при паратиреоїдектомії, видаленні аденом паращитовидних залоз (гіперпаратиреоз) з практично відсутністю післяопераційного рубця. При захворюваннях надниркових залоз ми проводимо лапароскопічні адреналектомії без розрізів шкіри та відмінним косметичним ефектом, що виключає виникнення післяопераційних гриж. Впровадження нашої клініки – відео-асистована адреналектомія, можливість видалення великих пухлин або раку надниркової залози через мініінвазивний доступ 4-6 см. (HALS адреналектомія). У відділенні проводиться реабілітація та повний скринінг післяопераційних хворих, з побором замісної гормональної терапії, а також радіойодтерапія та онкоскрінінг пацієнтів з раком щитовидної залози.